Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
Vánoce 24.12.2015
Ve čtvrtek 24.12.2015, jako každý rok, jsme pořádali již 10. ročník posezeníčko, postáníčko, poježděníčko a popečeníčko vuřtíků ve stáji s vánočním pinčesovým turnajem :-) !!!!!!