Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
2.A akce 4.ZŠ

ukázky jízdárny jízdy na koních a poníkách jízdy na koních a poníkách

i paní učitelka se svezla na koni :-)
skoky v pytlích 1
skoky v pytlích 2
skoky z balíků slámy pečení buřtů jízdy v kočárku skoky v pytlích