Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
30.5.2017 Veselice ve Splněném snu
Nádherná, přenádherná akce u nás u koní. Sešli jsme se v hojném počtu, jistě přes 200 účastníků. Živá hudba, bábovky, vuřtíky, koláče, vepřová kýta, malování na obličej, jízda traktorem, střílení, pinčes, krása, hry na jízdárně. No skvělí lidé, fajn atmosféra. Moc vám všem děkuji, byli jste skvělí, moc chválím. Přeji krásné léto a v září naviděnou.... :-) :-) za celý tým a všechna zvířátka ze splněného snu Dita