Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
Tábor 8.-12.8.2016
1. den

a takhle standardně brodíme koně ..... a pak i jezdce

3. den Měli jsme pestré ráno a dopoledne. ... ježdění, hry, soutěže, opékání vuřtíků, trampolína.....měli jsme návštěvu ze SVČ v Mostě, super parta dětí, vše se vyvedlo!:-) :-) :-) Po obídku leje a my odpočíváme u pohádky :-)


4. den