Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
Hubert 2012

Podzimní slavnost, pojímána tak, že neprudíme naše koně v trysku a přes překážky, ale tak, že se sejdeme, sezveme známé, kamarády, rodinu, naše členy a jejich kamarády a rodiny a bavíme se...
jezdíme, vozíme všechny přítomné, hrajeme si s poníky, pinčes, papáme, pijeme a je nám fajn - tmelíme situaci :-)

děkuji vám všem Dita