Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
Jiříkovo narozeniny
V sobotu 29.10.2011 jsme byli s koníčky pozváni na narozeniny jednoho z našich nejmenších a nejmladších zákazníků do Vtelna, kde naši koníčci plnili funkci zpestření tohoto dne.

Povozili jsme všechny zájemce různé věkové kategorie. Bylo to překvapení, narozeninoví hosté nic netušili a přesto s úsměvem a chutí přijali houpání na koňském hřbetě :-) jdeme na oslavu


Tuto službu můžeme uskutečnit kdekoli - můžeme s našimi koníky přijet na zahradu, chatu, akci, narozeninový dětský den, různé oslavy ... a tím splnit sen vašemu dítku a jeho kamarádům.

Po dohodě, dovoluji si napsat, splníme vše!!! :-)