Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
Pávi se s námi kamarádí :-)
Tak si představte, myslela jsem si, že pávi jsou namyšlení a svéhlaví. A měním názor. Především jsou velmi zvědav. Koukají nám do zadní místnosti, kde si topíme, sedíme, pijeme kávu a čaj, zpíváme, pohybujeme se a pávici to moc baví. Ona nás dokonce chodí pozorovat a ťuká zobákem na okno, jako kdyby chtěla říci : "dvě kávy prosim, i pro manžela :-)"