Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
První turnus
První turnus ----- Druhý turnus Druhý turnus
Třetí turnus
Třetí turnus ----- Čtvrtý turnus Čtvrtý turnus
Pátý turnus
Pátý turnus ----- Šestý turnus Šestý turnus
Sedmý turnus
Sedmý turnus