Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...

Vážení rodiče a dětičky, ponyškolička nadále pokračuje pravidelně v pondělí a ve čtvrtek ve stejný čas (15,30 - 17,30) . O celodenních školičkách vás vždy budeme předem informovat na našich stránkách :-) více informací po kliknutí na obrázek :-) ponyškolička
Pony školička