Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
8.6.2017 Stříhání ovečky Elišky
Přijede ovčák a posadí ji na záda, kde je sedací nerv. Tím je ovečka paralyzovaná a ovčák jede strojkem, kousek po kousku, aby se v létě neupekla ve vlastním rouně :-)