Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...

Sezvali jsme jich dost a ještě víc jich přišlo (sešlo se nás 32)
Vánoce 2012

Sraz v 10 hod, každý něco přinesl,Vánoce 2012
my zajistli teplou klubovnu, čajík, kávu, vuřtíky.
Bylo to fajn se sejít, vládla příjemná atmosféra. Úsměvy na tváři, pohoda a koledy v rádiu. Pinčes, povídání, krásné setkání. Vánoce 2012


Děkuji všem, že i v takovýto sváteční den si na nás chvíli udělali a přišli. Všechny, opravdu všechny jsem vás moc ráda viděla a vidím i během roku, jste všichni fajn.
táborek
děkuji Dita