Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
Pekli jsme vuřty :-)

Každý rok, tak i letošní, pečou se u Weberů dopoledne na Štědrý den vuřtíky. Tyto Vánoce to bylo za účasti 10-ti koníků, kteří vše sledovali ze svých výběhů a 35-ti přátel a kamarádů, kteří se s námi chtěli vidět a potěšit.

Počasí nám docela přálo. Každý měl za úkol přinést ochutnávku svého cukroví, my jsme připravili občerstvení, oheň a pohodu.

Pro děti byli nasedlaní poníčci, na kterých měly možnost překonávat kavaletky a kuželky rozestavěné na jízdárně.

Sváteční dopoledne uteklo jako voda, kolem 12. hodiny jsme se začali pomalu rozcházet do svých domovů a připravovat se na "Ježíška".

Naši koníčci dostali také nadílku - tedy jako každý den mrkvičku, jablíčko, banán,... a mé osobní přáníčko pošeptané každému koníkovi do ouška zvlášť.

Bylo to moc krásné dopoledne, příští rok ve stejnou dobu naviděnou :-)