Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
vyjížďka pro začátečníky foto z vyjížďky

vyjíďka pro pokročilé - I přes to, že jsme v Mostě, naleznete zde překrásné vyjížďky krásnou přírodou. foto z vyjížďky