Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...

Písková jízdárna s umělým osvětlením
jízdárna

Pro zpestření a cvičení je zde vybudovaná nová jízdárna se skokovým materiálem, přírodní skoky v oploceném vypískovaném terénu.


oplocený vypískovaný terén

přírodní skoky přírodní skoky cvičení na koni samostatná jízda