Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...

Shetty pony
Malika
Malika

Sedmnáctitiletá poničí holka uličnice. Velmi hodná, ale je to klasický případ poníka (vzpurná, umí neposlouchat, svéhlavá). I přesto slouží jak mlaičkým, tak větším dětem.