Zpět na úvodní stránku
Ceník Kontakty a adresa na Splněný sen Dity Weberové

úvodní stránka
informace o jezdeckém klubu
malá prohlídka stájí
seznamte se s našimi koníčky
a s našimi poníčky
naše možnosti
naše akce
další činnost - ryby, sady
jak se na vyjížďku obléci?
fotogalerie z jezdeckého klubu
sezonní radovánky
...
Stela a její první jízda na Rozárkovi :-)
Stelinka 1
Stelinka 2
Stelinka 3
Stelinka 4
Stelinka 5
Stelinka 6
Stelinka 7
Stelinka 8
Stelinka 9
Stelinka 10
Stelinka 11
Stelinka 12
Stelinka 13
Stelinka na výcviku
Stelinka 14
Stelinka 15
Jízdárna skok 1
Jízdárna skok 2